MCajons Homeless Bulerias

in music •  last year  (edited)


Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj przedstawiam "Homeless". Jest to cajon dwustronny z otworem rezonansowym umieszczonym w bocznej ścianie. Za efekt "snare" odpowiedzialne są dwie struny w układzie "II II" Co daje bardzo specyficzne brzmienie. Zainteresowanych chciałbym zaprosić na tegoroczne Targowisko Instrumentów gdzie będzie można przetestować kilka moich cajons.
http://www.targowiskoinstrumentow.pl/targowisko-2018/


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This is pretty dope mate, learning to play cajon myself ^^