Łydka Grubasa - Polish Punk Rock

in music •  2 years ago 


ENG:
Łydka Grubasa is polish punk rock comedy band .
Their tracks show funny opinion about present
times. They mocking about muslims, gender "ideology" ,
multi culti, relgion or polish politics . Their music is
nice to listening and catchy.

PL:
Łydka Grubasa to polski punk rock-owy zespół.
Ich utwory pokazują śmieszną opinie o naszych czasach.
Naśmiewają się z muzułmanów, "ideologi" gender, multi culti,
religii czy polskich polityków i organów państwowych. Ich muzyka jest
przyjemna do słuchania i wpada w ucho.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/569FdhHZfMXaaCkF74Ok2x

Tracks:
Łydka Grubasa - Adelajda

Łydka Grubasa - Gender

Łydka Grubasa - ZUS

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pamiętam ich soundtrack do "Wiochmen Rejser" :) Zacna kapela.