Music For Tanks #32: On będzie MiastosteemCreated with Sketch.

in music •  last month 

Everyone makes music for cars, so I decided to produce music for tanks. In this series, I will present my tracks. This time - "On będzie Miasto" from CD entitled "Nostalgia". Enjoy!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Twoje to wideło?
ale obrazki.
prawdziwe historie chodzące po ulicach.
gdzie one teraz? gdzie ci ludzie.
te jakieś 30 lat później

Archiwalne nagranie. 87 rok. Ten szary klimat jest wciągający. W zasadzie pierwotnie muzykę robiłem do tych obrazków.