"Padayon Lang" - Jr Cuyam Original Cebuano Song

in #music2 years ago (edited)

Hello Steemians! Check out my new original Cebuano song composition about perseverance in our faith and commitment.

This song is also inspired by one of my favorite passages of Scripture says, "Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." James 1:12

lyrics:

Sa una dasig pa kaayo ka nga tao
Malipayon nga nangalagad sa atong Ginoo
Daw wa'y makapalong sa imong kalayo
ug wa'y maka pahunong kanimo

Apan ang mga pagsulay nagdala'g kaluya
ug sa hinay-hinay nahubsan ka

Chorus:

Oh whoa
Ayaw ug undang padayon lang
kay ang imong mga kahago wala nasayang
Oh whoa
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
ug kung matumba ka bangon ug padayon lang

ang mga pagduha-duha ug
ug ang mga problema nga gipas-an mo
Itugyan sa Ginoo

Siya nagalig-on niadtong mga nangaluya
sa tanang panahon mahigugmaon Siya

bridge:

Himo'g ang-ang ang mga pagsulay
ug magmainampoon sa kanunay
Itutok ang imong mga mata sa mga saad Niya
Mapakyas kaman apan dili Siya

Ooh
ayaw ug undang padayon lang
aron ang imong mga kahago dili masayang
Oh whoa
Adunay nagpaabot kanimo sa unahan
ug kung matumba ka bangon ug padayon lang