ရုန္းခက္တ့ဲေႏွာင္

in #msu5 years ago (edited)

မင္းဟာ က်ားလား
ေတာဘုရင္လား
ေလွာင္အိမ္ထဲေရာက္ရင္ေတာ့
ၾကြက္သာသာပါပဲ
အေတာင္ေလးဆယ္က်ယ္ေျပာခ့ဲတာေတြ
ဟိန္းသံတခ်က္မွာ အသက္ထြက္ခ့ဲတ့ဲသတၱဝါငယ္ေတြ
ထီမထင္ပီျပင္ခ့ဲတ့ဲက်ားဘဝ
ဒီအခ်ိန္မွာမစဥ္းစားနဲ႔
အသားစားခ့ဲဖူးေပမယ့္ မင္းဟာအေလွာင္ခံထားရတ့ဲက်ား
နည္းနည္းမွအမွားမခံဘူး
ေသြးတရဲရဲအသားေတြရခ်င္မွရမယ္
အညွိတစို႔စို႔အနံ႔ေတြရခ်င္မွရမယ္
လတ္ဆတ္တ့ဲခ်ိဳၿမိန္ျခင္းေတြ ရခ်င္မွရမယ္
မင္းဟာ ေလွာင္အိမ္ထဲကက်ား။
ပုပ္အ့ဲအ့ဲအသားတတုံးဟာ
မင္းတရက္စာအဟာရျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တယ္
အေသြးမရွိဘူး အသားနည္းတယ္
အရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီစုပ္ရရင္ကို ေနေပ်ာ္ေနၿပီမွတ္
ဘာျဖစ္လို႔လဲမေမးနဲ႔ မာန္မာနမေထာင္နဲ႔
အေရာင္ေတြနဲ႔မေတာက္ၾကြားနဲ႔
မင္းဟာေလွာင္အိမ္ထဲကက်ား
လမ္းေလ်ွာက္ဖို႔အေရွ႕ဆယ္လွမ္း
အေနာက္ဆယ္လွမ္းရွိမယ္
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားအရ
ေတာက္ပစူးရွတ့ဲမ်က္လုံးအတြက္
စေတးခံမယ့္သားေကာင္မရွိဘူး
သစ္ပင္သစ္ေျခာက္ ခပ္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ၾကားမွာ
မဟန္ႏိုင္တ့ဲေျခလွမ္းေတြဟာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
ေျမျပင္စိုစိစိမွာ ငိုမိလည္းႀကိတ္ခံေပေတာ့
မင္းအင္မင္းအားနဲ႔ မတြန္းလွန္ႏိုင္တ့ဲသံတိုင္ေတြၾကား
ငိုရံုမွတပါး………………
မင္းဟာ
ေလွာင္အိမ္ထဲကက်ား။

#စုမြန္သြယ္ msu 057

Image Source

image

Sort:  

ထီမထင္ ပီျပင္ခဲ့တဲ႔က်ား ဘဝ

စကားလံုးအား ေတြ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ 👍

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

Image ကို source link ထည့္ေပးပါ ညီမေရ။

[Image Source](https://steemitimages.com/0x0/https://img.esteem.ws/086np8fzog.jpg)

အေပၚမွာ english လိုေရးထားတာကို copy ကူးျပီး ညီမရဲ့ပံုေအာက္က ထည့္ေပးပါ။

ထည့္ထားလိုက္ျပီ အကိုေရ႕..။ ညက CREDIT လင္ခ္ထည့္ေပးထားတာက ဘယ္လိုျဖစ္ျပီး မပါသြားလဲမသိလို႕။
ေက်းဇဴးပဲေနာ္

တစ္​ကယ္​​ေကာင္​းတဲ့ Post ​ေလးပါ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26865.44
ETH 1869.26
USDT 1.00
SBD 2.12