ကုိယ္ မာဖလာေလးထိုးေနတယ္

in #msu5 years ago

image
စိတ္ညစ္စရာလား အမ်ားႀကီးေပါ့
ေျပာမထြက္တာနဲ႔
မေျပာရက္တာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

ငုိစရာေတြလား တပုံႀကီးေပါ့
ေမ့ပစ္လိုက္တာနဲ႔
လႊင့္ပစ္လိုက္တာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

ေနာက္လွည့္ခ်င္စိတ္လား ဘယ္လိုေျပာရမလဲ
သက္ျပင္းရွိဳက္လိုက္တာနဲ႔
မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ရတာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈေတြလား မွတ္ေတာင္မထားႏိုင္ဘူး
ေရနဲ႔ေမ်ွာခ်လိုက္ရတာနဲ႔
တံေတြးနဲ႔မ်ိဳခ်လိုက္ရတာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

အႏွိမ္ခံမႈေတြလား မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး
မခ်ိျပံဳးေလးျပံဳးျပလိုက္ရတာနဲ႔
မခ်စ္ဘဲနမ္းလိုက္ရတာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ့ဲမႈေတြလား ထုထည္ေတြထူလို႔
ဆုေတာင္းလိုက္ရတာနဲ႔
ဝပ္တြားလိုက္ရတာပဲရွိတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

သတ္ေသခ်င္စိတ္လား ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ဘူး
ကမၻာႀကီးကလုံးေနတာ
တေနရာမွာေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းလိမ့္မယ္
မရပ္မနားသြားမယ္
တတပ္တအားႀကိဳးစားမယ္
အနာဂါတ္အပြင့္သစ္ေတြဟာ မၾကာခင္ေဝေတာ့မယ္
ေၾကြတလွည့္ေဝတလွည့္မွာ
ဘာေၾကာင့္မ်ားအတၱႀကီးေနမွာလဲ
အလွည့္မက်ေသးခင္ မႏြဲ႕စတမ္းေစာင့္ၾကရံု
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္မာဖလာေလးထိုးေနတယ္။

#စုမြန္သြယ္ msu 057

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26810.68
ETH 1830.92
USDT 1.00
SBD 2.24