ၾကည့္မွန္ထဲသို႔ တစုံတရာ

in #msu5 years ago

အမႈိက္ပုံထဲမွာ အဟာရေတြရွိတယ္
အ့ဲဒီ့လိုနဲ႔
ကိုယ္လူေမႊးလူေတာင္ေျပာင္ခ့ဲရပါတယ္
တခ်ိဳ႕တံေတြးခြက္ေတြက
လက္ပစ္ကူးရေလာင္ေအာင္က်ယ္တာမွမဟုတ္တာ
ေနာက္လွည့္လိုက္တာနဲ႔
အကုန္လုံးကြယ္ေပ်ာက္ ေတာက္ခ်လိုက္ရံု။
ေလွာင္သံေတြလား ရယ္သံေတြလား
ဂရုတစိုက္လိုက္မၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ဘူး
ကိုယ့္အနားဗံုးလာခြဲေနတာမွမဟုတ္ဘဲ
ေနတတ္ပါတယ္
ျဖစ္ခ့ဲသမ်ွအတြက္လည္း ေက်နပ္ပါတယ္
ေျဖတတ္ပါတယ္
ၿပီးခ့ဲသမ်ွအတြက္လည္း (အမ်ွ)ေဝခဲ့ပါတယ္
ယူႏိုင္သူေတြရၾကလိမ့္မယ္
အေထြးခံခ့ဲသမ်ွတံေတြးစက္ေတြအတြက္
သစၥာဆိုမယ္
ေစြသီညစ္၍တိုးတြန္းေလသမ်ွ
ေရၾကည္ျဖစ္၍မိုးသြန္းေစ
ေနျခည္သစ္၍ၿဖိဳးရႊန္းေဝ။

စုမြန္သြယ္ msu 057 image

Sort:  

တစ္​စံုတစ္​ရာ အ​ေတြး​ေတြ ျဖစ္​​ေစပါတယ္​ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

nice sis

👍 ေတြးစရာေတြ ပါလား

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26820.17
ETH 1876.43
USDT 1.00
SBD 2.21