ျမန္မာ စတီးမစ္္ ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ (@aggamun)steemCreated with Sketch.

in #msu2 years ago

IMG_20181019_010440.jpg

@mmunited ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ျဖင့္ Discord #C-squared တြင္ ျမန္မာ #Steemit အသံုးျပဳမ်ား post အတြက္ upvote တစ္ခုရဖို႕ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ @c-squared က လာေရာက္ vote ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ resteem လည္း လုပ္သြားမွာပါ။ တျခားသူ မ်ားရဲ႕ vote ရဖို႕ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ @c-squared မွာ followers တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ သင္၏ post ကို လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျမင္ေတြ႕နိုင္ေတာ့မယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။

vote ရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။

ဟုတ္ကဲ့ ဘာမွ လုပ္စရာ မလိုပါဘူး။ @mmunited , @nayhlaingsoe နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ သံုးဦးွ က ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦးကိုလည္း ထပ္မံ ခန္႕အပ္သြားဖို႕ ရွိပါတယ္။ သင့္ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုေသာ post မ်ား ဖန္တီးထားဖို႔ သာ လိုအပ္ပါသည္။

IMG_20181019_010503.jpg

ဘယ္သူေတြ vote ရမလဲ။ သို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာ steemians မည္သူ႕ကို မဆို ေရြးခ်ယ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • reputation level 25 ထက္ေက်ာ္၍ 60 ေအာက္ နည္းသူ။
  • စာလံုးေရ ၂၀၀ ခန္႕ ေရးထားသူ။ ( စာေၾကာင္းေရ ၁၃ ေၾကာင္း ခန္႕ )
  • post ၌ tag တြဲရာတြင္ myanmar ဟူေသာ စကားလံုး သံုးစြဲ ထားသူ။
  • rewards $ 3 ေအာက္ နည္းေနသူ။ ( upvote ေပးသူ ၈၀ ေအာက္ နည္းသူ )

ဘယ္လို post မ်ိဳးကို မေရြးခ်ယ္ မွာလဲ။

အဓိက ကေတာ့ steemit က ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူကို မထိခိုက္ဘူး ဆိုရင္ ရပါျပီ။ လံုးဝ ( လံုးဝ ) copy မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ သူတစ္ပါး ပံု အသံုးျပဳပါက မူရင္း link ကို ေဖာ္ျပ ေပးထားပါ။ ဒီေလာက္ပါပဲ ခင္ဗ်ာ။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာမ်ား #Steemit platform ကို ေ႐ရွည္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနျဖင့္ အေထာက္အကူ ျပဳလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တျခား သိလိုတဲ႔ အခ်က္မ်ား ရွိပါက လည္း ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ဗ်။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာက ေတာ့ post ကို သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ေလး ဖန္တီးထားရင္ အေကာင္းဆံုး ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုေတာ့က အေကာင္းဆံုး post မ်ား ဖန္တီးဖို႕က သင့္တာဝန္ပါ။ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔က ကြ်န္ုပ္တို႕ တာဝန္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မိမိတာဝန္ မိမိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရင္း အတူ လက္တြဲ ေရွ႕ဆက္ၾကရေအာင္ ဗ်ားးး။

Steemit Myanmar မ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစ ……

image ref; @c-squared


Give my love to you all ,Steemians. 😍 😍 😍
written by : @aggamun
MSU NO - 022
IMG_20150727_002933.jpg


#myanmar
#msu

Sort:  

myanmar tag ပါရင္မည္သူ႔ကိုမဆိုေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုတာ လူနည္းတုန္းေတာ့အဆင္ေျပမွာပါ၊လူမ်ားလာရင္ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ွဳဖို႔အခက္အခဲ႐ွိႏိုင္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး copy ဟုတ္မဟုတ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္းခက္ခဲမွာပါ၊ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ္ဘာသာစည္းကမ္းညီပါတယ္လို႔တာဝန္ယူႏိုင္သူကို ေရြးတာပိုေကာင္းမယ္

ဟုတ္ bro
က်ေနာ္ တို႔ အဆင္ေျပဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ သံုးသပ္ဦးမွာပါ ဟုတ္

Posted using Partiko Android

အရမ္းေကာင္းတယ့္အစီအစဥ္ပါပဲbro

အစီစဥ္ေကာင္းတစ္ခုပါ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aggamun from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hello,

I see the use of #ccc tag and mentioned of @mmunited, a member of #ccc, but do not much understand the post.

If I understand, using the tag #myanmar and write posts of 200+ words seem to be fit within the same rules of #ccc.

To qualify for full benefits, I'll need to know a little more about your intentions in using #ccc and if you intend to join as @mmunited has or recommended, please add the required code and also check out the other #ccc posts - especially #ccc contests.

@freedomshift က လာေျပာေနပါတယ္ ဘရို။ သူ့ကို ျပန္ေျပာလိုက္ပါဦး။ #ccc tag ကို သူ့ code မပါပဲနဲ့သံုးလို့မရပါဘူး ဘရို။ အဲ့ဒါဆိုရင္ သူက upvote မေပးပါဘူး။ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာပါဘရို။ တစ္စံုးတစ္ခု အမွားပါသြားခဲ့လို့ အဆင္မေျပျဖစ္သြားရင္ မေကာင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ အေတာ္သတိထားလုပ္ေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ discord မွာ ျမန္မာပိုစ့္ေတြ ခ်ရင္ အခို့် discord ေတြကအဆင္မေျပပါဘူး။ minnowsupport ကေတာ့ ရပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ သီးသန့္ေပးထားတဲ့ channel မဟုတ္ရင္ အဆင္ေျပပါဘူး။

ဟုတ္ကဲ့ပါ က်ေနာ္လည္း ခုတေလာ ဘာလုပ္လုပ္ အမွား ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္ ဗ်ာ။ စိတ္အေနွာင့္ အယွက္ ျဖစ္သြား က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ဘဒို။ so sorry . I apologize. :'(

Posted using Partiko Android

အားရျပီေလ။ ခုမွ ဒီပိုစ္ဖတ္မိတယ္။ ခရီးသြားရင္းအလုပ္ေတြမ်ားေနတာရယ္စိတ္ညစ္စရာေတြရယ္ေၾကာင့္ပိုစ္မတင္ျဖစ္တာ

ဟုတ္ bro
က်ေနာ္တို႕ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကတာေပါ့ ဗ်ာ 👍

Posted using Partiko Android

very very nice post

ဘယ္လိုမ်ိုးလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုအေသးစိတ္ေျပာျပေပးပါ အန္တီလုပ္မတတ္လို့ပါ

ဟုတ္ အန္တီ
အနွစ္ခ်ဳပ္က ေတာ့ ဗ်ာ post တစ္ခုမွာ

စာလံုးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ေအာင္ စာေတြေရးသား ထားဖို႕။

သင့္ေတာ္ရာ ပံု သံုးဖို႕

copy မဟုတ္ဖို႕

ဒီေလာက္ဆို ရပါျပီ။ အန္တီရဲ႕ post ေတြက ျပည့္စံု သေလာက္ရွိပါတယ္။ စာသားေတြ နည္းေနလို႕ပါ။ စာသား ေတြ မ်ားမ်ား ပါေအာင္ ေရးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရြးခ်ယ္ ေပးလို႕ရျပီေလ။ ဟုတ္ ေက်းဇူးပါ 😍

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.19
JST 0.027
SBD 3.15