Regulations for expeditions with the Bearded / Regulamin wypraw z Brodatym

in mountain •  11 months ago

DSC01176.jpg

 1. We do not leave anyone / Nikogo nie zostawiamy
 2. We do not separate in the mountains (unless an exceptional situation requires it) / Nie rozdzielamy się w górach
  (chyba, że wyjątkowa sytuacja tego wymaga)
 3. We are adapting the pace to the weakest person on the given day. / Dostosowujemy tempo do najsłabszej osoby w
  danym dniu.
 4. You hear someone shouting STOP, you must stop. / Słyszysz, że ktoś krzyczy STOP, zatrzymaj się.
 5. If the weather is a threat we let go and we retreat or change the route. / Jeśli pogoda sprawia zagrożenie
  odpuszczamy i wycofujemy się lub zmieniamy trasę.
 6. Don't eat the yellow snow (brown I don't also recommend) :) / Nie jedz żółtego śniegu (brązowego też nie polecam) :)
 7. The rain can be, as long as it didn't rained :) / Deszcz może być, byle nie padało :)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!