İlk MotoVLog

in #motovlog4 years ago


Selamlar, ilk motovloğumu çekmeyi başardım. Bu, ilk olduğu için ben kimim, motosikletim ne, kameram ne, neler yapacağız gibi temel anlatımları gerçekleştirdim. Ses probleminin farkındayım o da kısa zamanda hallolacak. Eleştirileriniz beni mükemmelleştirir, lütfen esirgemeyin. İyi seyirler.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

I think you drive a motorcycle very well, because the price of life from time to time is too much while running on a motorcycle.

Thank you :) You have a point,
unfortunately.

This post has received a 0.07 % upvote from @drotto thanks to: @alialniak.

You got a 1.36% upvote from @upmewhale courtesy of @alialniak!

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57655.25
ETH 4334.73
BNB 614.50
SBD 6.96