Wypadek na Bródnie. Motocyklista zderzył się z wozem strażackim

in motocykl •  3 months ago 


Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na rondzie pod trasą Toruńską. Jednoślad prowadzony przez siedemnastolatka zderzył się z jadącym do wezwania wozem strażackim.


Na skrzyżowaniu Łabiszyńskiej i Toruńskiej doszło do wypadku. Wóz Straży Pożarnej jechał na sygnale do wezwania. Motocyklista, który zderzył się z pojazdem służb, trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami.


Na miejscu pracuje policja, straż pożarna oraz pogotowie. Przyczyny i okoliczności tego zderzenia będzie wyjaśniała policja.
JK

Posted from my blog with SteemPress : https://mieszkaniectargowka.pl/index.php/2019/04/26/wypadek-na-brodnie-motocyklista-zderzyl-sie-z-wozem-strazackim/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @infotargowek! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!