RE: Monochrome Monday Week 34 / 2018 ( Entry No. 1 - Everything without color / Alles ohne Farbe) HomeArtpictures Originalcontent

You are viewing a single comment's thread from:

Monochrome Monday Week 34 / 2018 ( Entry No. 1 - Everything without color / Alles ohne Farbe) HomeArtpictures Originalcontent

Dziękuję, cieszę się, jeśli lubisz zdjęcia!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Powiem krótko ... pasjonuje mnie fotografia. Cały czas się uczę próbuje, szukam swojego stylu i powoli zaczynam czuć ten klimat. Ja poszedłem w fotografię portretową choć na razie na blogu swoim wstawiam zdjęcia wcześniejsze robione rekreacyjnie.