Mide Fıtığı Nedir

in #mide4 years ago

Mide Fıtığı Nedir?
Midenin üst bölgesinde bulunan kaslar zamanla gevşer ve zayıflarlar. Midenin bu zayıflayan kaslar içerisinden yemek borusuna doğru ilerlemesi sonucunda buradan çıkan kısmına mide fıtığı denir. Bu anormal yapılaşma her yaşta kişide görüldüğü gibi genelde 50 yaş üzeri kişilerde sıkça görülmektedir. Göğüs ile karın boşluğunun birbirinden ayrılmasını sağlayan geniş bir kas bölgesi olan diyafram bu fıtıktan en çok etkilenen bölgelerdendir. Hiatus adı ile bilinen diyafram açıklığından yemek borusuna doğru sarkan fıtık kaynaklı bir çok probleme bu nedenle sebep olur. Mide fıtığı iki çeşittir ve genelde kayma denilen türü kişilerde çok görülür. Paraösefegal denilen diğer tür ise genelde kadınlarda görülen fakat çok az karşılaşılan çeşididir. İkisinin birden görüldüğü karışık tip çeşidi de çok az kişide görülmektedir. Bu fıtık hayati tehlike taşımamasına rağmen orta ve ileri derecede reflüye neden olduğu için kişilerin gündelik hayatını kısıtlayarak etkilemektedir.
Mide fıtığı olan kişilerin hepsinde reflü görülmektedir. Reflü hastalığı olan kişilerin ise yüzde kırkında ise fıtık olduğu tespit edilmiştir. Mide de oluşan bu fıtık her kezde farklı büyüklüklerde görülür. Fıtık ne kadar büyük olur ise belirtileri ve şikayetler de o kadar çok artmaktadır.
Fıtığın büyük olması ve kişinin şikayetlerinin çokluğu ve hastalığın belirtileri karşısında tedavisi amaçlı mide fıtığı ameliyatı yapılabilir. Bu doktorunuzun size yapacağı tetkikler sonrasında belirlenir. Küçük olan fıtıklar genelde uygun tedavi ve gözetim altında tutulurlar.

Devamı Kaynak: http://www.saglikpersonelleri.com/saglik/mide-fitigi-nedir-belirtileri-tedavisi-ve-ameliyati-h1473.html

Sort:  

Congratulations @nexfox! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

They say risk only comes from not knowing what you are doing.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57