Sort:  

dibanda aceh hana kupi teubruk heheh yg le dibanda cindoi wkwkwk

Cindoi Banda Aceh lebih mahal dibandingkan cindoi Abar,,hahahaha

hah hah hah hah hah hah hah nyan si @dicky lubeh meuphom bagian nyan haaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nyoe @dicky, urusan pajoh lebih opaham jih....hahahaaaaaaaaaaaa