Βελόπουλος = Αρχηγός

in #memelast year (edited)

Γιατί ως γνωστόν, μία κεραλοιφήν την ημέρα τον γιατρόν το κάνειν πέραν. Το λέγαν και οι αρχαίοι έλληνες.

Το blog μου!Sort:  

pocketsend:[email protected], play around with the token of fun - POCKET!

Successful Send of 11
Sending Account: pode
Receiving Account: papadimos
New sending account balance: 248839
New receiving account balance: 10
Fee: 1
Steem trxid: df3654e36dd9e34123ec7ce931f717787bf3326c
Thanks for using POCKET! I am small bot and I am running this confirming code.