Nowy super-śmieszny tag #mem-pol;D

in mem-pol •  2 years ago 

Zapraszam wszystkich Steemerów!

Jeżeli masz coś śmiesznego do przekazania społeczności, a nie kwalifikuje się to na nasz ukochany tag #polish,

mem-pol, to jest miejsce dla Ciebie!!!

Nie dyskryminujemy, nie oceniamy... Jeżeli stworzyłeś coś śmiesznego, Twoje miejsce jest z nami.

Nie zaśmiecaj #polish, ubogacaj #mem-pol!!!

PoLeCaM ;D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Coś na razie cisza na tamtym tagu :)

Niestety, fiasko...

Moja próba uporządkowania kontentu na razie pozostaje bez jakiegokolwiek odzewu. Chęci miałem dobre, ale wiadomo jak to jest z dobrymi chęciami ;)

Congratulations @stormtossed! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!