Pazar yürüyüşümüzden bir kaç kare🥰

in #mela2 years ago

Yolun iki taraflı yeşilikle agaçlarla kaplı bir yürüyüş, yerı burda yürüyüş yapmak insanı dinlendiriyor.

20221030_153825.jpg

Sonbaharın agaçların yapraklarına degişik tonda verdigi renkler, Sonbaharında güzel tarafı.

20221030_153510.jpg

Böyle bir yerde yürüyüş yapmaktan insan bıkmaz.

Sort:  

baya tenha yerler 👀

Güzel yerler.

bence ne güzel sakin yer

Evet, yürüyüş yapmak için çok güzel bir yer.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 65051.86
ETH 3163.86
USDT 1.00
SBD 2.54