Kahve Pasta Zamanı 🥰

in #mela2 years ago

Arkadaşlarla toplanma zamanıydı, vaktimiz güzel geçti, arada Arkadaşlarla toplanmak iyi geliyor, toplantımızı yemekle başladık Pasta yemekle bitirdik.

IMG-20221007-WA0013.jpg

Çok hoş bir Mekanda oturduk, duvarlarda siyah beyaz resimler asılıydı, duvarlar resimlerle donantılmış.

IMG-20221007-WA0018.jpg

Çokça büyük resimler ve ufak resimler vardı duvar türk mavisi boyanmıştı siyah beyaz resimlerle uyum saglamıştı.

IMG-20221007-WA0016.jpg

Bir dahaki sefere bir Arkadaşımızda toplanmaya karar verdık.

Sort:  

afietler olsun

Teşekkürler

😎😎

güzel dekor etmis ler

Evet göze hitap ediyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 68123.51
ETH 3488.60
USDT 1.00
SBD 2.72