Sort:  

baya güzelmis

Evet, kumu koyudur, suyu temizdir.

süper güzel ya

Denizimiz güzeldir. Teşekkür ederim.

hehe nasil?? ben egelim bizim Deniz sizinkinden daha Berak..!!!

Ayyy, bizim deniz sizin deniz yok 🙄

İzmir çeşme derim :))

Sendemi bircan :)

:)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66561.16
ETH 3492.16
USDT 1.00
SBD 2.63