🎈

in #mela2 years ago

Bu yılın sonuna dogru ne nışanlar bitti nede nikahlar, hepsinin de arka arkaya gelecek yıl arka arkaya dügünlerı var.
Nîkahta bir kaç kare.

Screenshot_20221103-194229_Gallery.jpg

Gelinle damada Kocaman bir balon hazırlamşlar, ikisinede bir igne verdiler, büyüķ balonu gelinle damat aynı anda patlatılar, içinden bir sürü ufak beyaz balonlar uçuştu, uçuşan ufak beyaz balonların bir kısmı kalb şeklindeydi.

Screenshot_20221103-194442_Gallery.jpg

Çok güzel bir fikir edinmişlery en azından beyaz güvercin uçurmaktan daha iyi, bazıları beyaz güvercin uçuruyorlar.

Screenshot_20221103-194241_Gallery.jpg

Balonlar iyi fikir olmuş 🥰

Sort:  

allah mesut etsin

Teşekkür ederim.

rica ederiz

Hayirlisi olsun

Teşekkürler

🎉✌

Amin

amin

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63526.15
ETH 3387.82
USDT 1.00
SBD 2.56