🐈‍⬛

in #mela2 years ago

Havaların sogumasıyla kaloriferleri yakmaya başladım, içerisi soguk oluyor artık, gerçi 11inci aya girdik bu yil geçte yaktım havalar ılık olunca gerek kalmıyordu kaloriferlere.
Kalofirlerin yanmasına sanırım en fazla Silver sevindi 🤭

20221106_144550.jpg

Patısını kalöriferin içine degdirmiş uyumuş.
Ordan ayrılmıyor artık, uzanmış uyuyor, ufacık patısıde kalörifere yapişmış bir vaziyete.

20221106_145837.jpg

Kediler sıcagı pekte sevıyorlar.

20221104_193746.jpg

Sıcagı sevmelerın yanı kendı beden ısıları 38,9 derecedir, sıcaklığı yüksek bir kedı için evimiz oldukça soğuk olabilir. Bu yüzden Silver kendi vücut ısısını düzenlemek ve ısınmak için kalofire yapişmiş durumda.

Sort:  

nerde sicak orda kedi bulursun

evet aynen öyle

Evet

evet hep sicak yerlerdeler

Sevıyorlar sıcak yerlerı

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67435.35
ETH 3528.53
USDT 1.00
SBD 2.68