😳

in #mela2 years ago

Zamaninda her zaman aldıgım peynir 1.99 euro iken, geçen hafta alişverişe gitigimde bu her zaman aldıgım peynir 2.79 euro ydu aradan bir hafta geçti, gerçekten sadece bir hafta....

20221105_190727.jpg

Bugün aynı peynir ne gramminda fazlalik var ne de eksik yani degişen birşey yok 3.49 euro olmuş, bir haftada daha çok pahalanmış, haftaya acaba ne kadar olacak fiyati meraktayım.🤔🙄

Sort:  

evet her yerde bunu görüyoruz :(

Evet, bir hafta içinde bu kadar yükselmiş normal degil.

hayat cpk pahalasti

Aynen

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67435.35
ETH 3528.53
USDT 1.00
SBD 2.68