تغذیه‌ی مناسب برای درمان درد مفاصل

in #medicine7 years ago
متخصصان ارتوپدی معتقدند که مصرف ماهی‌های چرب مانند سالمون و گیلکا می‌توانند درد مفاصل را کاهش دهد. این ماهی‌ها به دلیل دارا بودن اُمگا 3 و کلسیم می‌توانند از التهاب مفاصل پیشگیری کنند.

درد مفاصل
Image Source

در ارتباط با مواد غذایی که برای کاهش درد و تقویت مفاصل استخوان‌ها استفاده می‌شوند، سویا و آواکادو دو ماده‌ی غذایی هستند که به دلیل خواص ضدالتهابی و کاهش درد، معمولاً در رژیم غذایی برای کاهش درد و درمان مفاصل تجویز می‌شوند.

تحقیقات پزشکی نشان داده است که کسانی که حدود 3 ماه این دو ماده‌ی غذایی را در رژیم غذایی خود قرار داده‌اند، درد مفاصل آنها برطرف شده و موجب بازسازی غضروف مفصلی شده است.

شیر سویا نیز تأثیر بسیار زیادی بر کاهش درد مفاصل دارد و افرادی که به مصرف شیر گاو حساسیت دارند، می‌توانند این ماده‌ی غذایی را در رژیم غذایی خود قرار دهند. شیر سویا به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان از خواص ضدالتهابی برخوردار است و باعث محافظت از مفاصل می‌شود.

همچنین، استعمال روغن سیاه‌دانه و بادام تلخ بر روی زانو می‌تواند در کاهش درد آرتروز زانو مؤثر واقع شود. همچنین از مواد غذایی مانند زردچوبه، خردل، زنجبیل نیز برای کاهش درد مفاصل استفاده می‌شود.

به طور کلی، غذاهای حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها، مانند سنجد، و نیز غذاهایی که از ویتامین ث بالایی برخوردار هستند، می‌توانند برای ترمیم و کاهش درد مفاصل مورد استفاده قرار گیرند.

Reference

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 5.0% @minnowbooster upgoat, thanks to @susankiani
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67677.71
ETH 3825.40
USDT 1.00
SBD 3.65