Mazury steemCreated with Sketch.

in mazury •  last year 

DSC00022.JPG
Panorama z hotelu
DSC00013.JPG
Łabędź , prawdopodobnie samiec, dostał trochę chleba o odpłynął.
DSC00014.JPG
Po chwili przypłynął z rodzinką.
DSC00018.JPG
Kaczki
DSC00011.JPG
Mazurska wieś
DSC00008.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!