Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak złożył rezygnację

in magnapolonia •  26 days ago 


„W poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęciłem cztery lata ciężkiej pracy, składam na ręce ministra sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu” - miał napisać Łukasz Piebiak w piśmie cytowanym przez Polską Agencję Prasową.

Piebiak: w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęciłem cztery lata ciężkiej pracy, składam na ręce ministra sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu.

— PAP (@PAPinformacje) August 20, 2019

Według ustaleń portalu Onet wiceminister Piebiak miał aranżować i kontrolować akcję, której celem było skompromitowanie części sędziów, w tym szefa stowarzyszenia „Iustitia” prof. Krystiana Markiewicza.

„Między ministerstwem a mediami sprzyjającymi PiS pośredniczyła kobieta o imieniu Emilia, niezatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej nazwisko znamy i zachowujemy do wiadomości redakcji. Materiały kompromitujące sędziów wrzucała także do sieci” – pisał Onet.

/wk/


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/wiceminister-sprawiedliwosci-lukasz-piebiak-zlozyl-rezygnacje/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.