Sąd w Kijowie nakazał wszcząć postępowanie przeciwko Poroszence i Klimkinowi

in magnapolonia •  29 days ago 


Sołomiański Sąd Okręgowy w Kijowie nakazał Krajowemu Biuru Antykorupcyjnemu Ukrainy wszcząć postępowanie karne w sprawie możliwych nieprawidłowości w postępowania Ministra Spraw Zagranicznych Pawła Klimkina i byłego prezydenta Petro Poroszenki.

Sąd otrzymał pozew od obywatela, który 15 lipca złożył w NABU zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa MSZ i byłego prezydenta na podstawie art. 364 kodeksu karnego („nadużycie władzy lub zajmowanego stanowiska”), ale sprawa nie została wszczęta. W takim przypadku charakter przestępstwa nie jest ujawniany.

15 sierpnia sąd uwzględnił zażalenie i nakazał NABU wszczęcie postępowania w tej sprawie.

/unian.ua/


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/sad-w-kijowie-nakazal-wszczac-postepowanie-przeciwko-poroszence-i-klimkinowi/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.