Rywalizujące „małpie gangi” walczą o jedzenie, jak turyści przestają się pojawiać i karmić małpy

in #magnapolonia2 years ago


„Rywalizujące „małpie gangi” walczą o jedzenie po tym, jak turyści przestają się pojawiać i karmić małpy z powodu Covid-19” - informuje rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka i pyta: „Czy jest tutaj robota dla miejscowej Policji?”

Taka ciekawostka.

Jak wyczytałem. Rywalizujące „małpie gangi” walczą o jedzenie po tym, jak turyści przestają się pojawiać i karmić małpy z powodu Covid-19. Czy jest tutaj robota dla miejscowej Policji🤔pic.twitter.com/UacsbmYan2

— Mariusz Ciarka 🇵🇱 (@MariuszCiarka) March 22, 2020


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/rywalizujace-malpie-gangi-walcza-o-jedzenie-jak-turysci-przestaja-sie-pojawiac-i-karmic-malpy/

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50581.76
ETH 4295.62
BNB 578.30
SBD 6.26