Na wieczną wartę odszedł ppłk. Antoni Łapiński

in #magnapolonia2 years ago


Antoni Łapiński urodził się 10 października 1923 roku w miejscowości Łapy (województwo podlaskie, powiat białostocki). Wybuch kampanii polskiej w 1939 roku sprawił, że rodzina opuściła rodzinne Łapy, kierując się w stronę Wilna. Wejście Armii Czerwonej, zgodnie z porozumieniami sprzed wojny z Niemcami, sprawiło, że rodzina wróciła do domu. 10 kwietnia 1940 roku, wraz z rodziną, został wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. Początkowo trafił w okolicę Nowosybirska (kołchoz Wsiewołodowka), następnie do Adbasary pod Akmolińskiem. Po porozumieniu Sikorski-Majski trafił do tworzącego się wojska polskiego w ZSRR. Wraz z nim przeszedł szlak II Korpusu Polskiego na Bliskim Wschodzie. Brał udział w bitwach, m.in. pod Monte Cassino i Ankoną. Po wojnie powrócił do Polski. Zmarł 19 marca 2020 roku w Warszawie.

Prezentujemy Państwu nasz wywiad z podpułkownikiem:

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50700.08
ETH 4315.06
BNB 579.77
SBD 6.33