Ministerstwo Zdrowia: Mamy 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

in #magnapolonia2 years ago


Mamy 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po 1 osobie z woj. wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 367/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po 1 osobie z woj. wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 367/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 20, 2020

A tak to wyglądało wczoraj:

https://www.magnapolonia.org/ministerstwo-zdrowia-liczba-osob-u-ktorych-potwierdzono-zarazenie-koronawirusem-wzrosla-do-355/


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/ministerstwo-zdrowia-mamy-12-nowych-przypadkow-zakazenia-koronawirusem/

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73