Minister ds. równości Hiszpanii: Kobiety pozostające w domach w związku z epidemią są bardziej narażone na przemoc ze strony mężczyzn.

in #magnapolonia2 years ago


- Jesteśmy świadomi tego, jak uwięzienie może zwielokrotnić ryzyko i cierpienie wielu kobiet. Podwajamy nasze wysiłki na rzecz zwalczania przemocy seksistowskiej - stwierdziła hiszpańska minister ds równości.

Zainfekowana na manifie minister ds równości zapowiada podwojenie wysiłków w walce z przemocą seksistowską spowodowaną tym, że kobiety pozostające w domach w związku z epidemią są bardziej narażone na przemoc ze strony mężczyzn. https://t.co/XW7fv5qmdV

— U77❌ (@robert_ulrich77) March 21, 2020


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/minister-ds-rownosci-hiszpanii-kobiety-pozostajace-w-domach-w-zwiazku-z-epidemia-sa-bardziej-narazone-na-przemoc-ze-strony-mezczyzn/

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.061
BTC 48904.34
ETH 4123.81
BNB 571.00
SBD 5.91