The new "Volga"-Новата "Волга"

in #luw5 years ago

The comment is superfluous! Look at the new Volga, which has preserved only the name of its predecessor since communism! Enjoy watching.
Коментарът е излишен! Вижте новата "Волга", която е запазила само името на предшественика си от времето на комунизма! Приятно гледане.
60adca205082b7f47b24de9cc4554589_big.jpgВолга-650x463.jpg

Източник на изображението:
https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FLFzlOFaodompM%253A%252C35KAlAnBxK6TaM%252C_&usg=__kGBRLTZNM3BISTqnP0mE27wH6uI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwikop7i5_PbAhUHiKYKHQIoAm0Q9QEIKDAA#imgrc=pnqa8jjsrpir_M:

Sort:  

ИМА ЛИ, НА ПРОМОЦИЯ!

ако си поръчаме две 6те има голяма остъпка

Изглежда страхотно .

невероятна

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17