Sort:  

[BOT] Witaj abdo00 na tagu polskiej społeczności steemit.
W #polish umieszczamy artykuły w języku polskim.
Polski czat dostępny jest na https://steemit.chat/channel/polish (wymagane jest osobne konto)
Na tej platformie publikujemy tylko własną, oryginalną zawartość.
Wszelki plagiat traktowany jest jako spam i może zostać oflagowany.
Szczegóły swoich i innych działań, związanych z twoim kontem, znajdziesz na https://steemd.com/@abdo00
Posty zawierające wulgaryzmy i kontrowersyjne treści taguje się poprzez #nsfw.
Więcej informacji uzyskasz tutaj: https://steemit.com/polish/@mattuk/faq-dla-zupelnie-poczatkujacych-uzytkownikow-steemit

Congratulations @abdo00! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes
You published 4 posts in one day

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19117.86
ETH 1321.74
USDT 1.00
SBD 2.48