[ TR ] Log Sistemi Yaklaşımı - Bölüm 1

in #logsistemi14 days ago (edited)

Önemli Açıklama !
Burada bahsedilecek olan çözüm(ler), yazılım geliştiriciler içindir. Kurumların internet erişimleri için veya anlatılandan başka bir sisteme uygun olmayabilir.

Bu çözümde nihai olarak, iki ana konu ele alınacak;
Log sistem mimarisi nasıl olmalı ve bunu yaparken kafka, ELK Stack kullanımı.

Başlayalım;

  • text dosyasına satır ekleyerek isteği karşılayabilirsiniz;
  • bir log ürününü entegre ederek isteği karşılayabilirsiniz;
  • bir log sistemi inşaa edip isteği karşılayabilirsiniz;

Önemli olan, bunların hepsini yapabilecek konumdaysanız şu iki önemli parametreye dikkat etmelisiniz;

  1. Zaman ( log sisteminin bitirilmesi beklenen zaman aralığı ) !
  2. Gerçek ihtiyaç.
  • Eğer geçici bir sistem bekleniyor ise, text dosyası işinizi görür ( kodunuzun çalıştığı sunucuda (veya docker container da ) çok fazla metin dosyası biriktirmek istemezsiniz, bende tavsiye etmiyorum ).
  • Kararsız durum geçerli ise, bir log ürünü entegre etmek daha hızlı aksiyon almanızı sağlayabilir.
  • Eğer ilk iki seçenek sizden istenen değilse veya başka ürün kullanıyor iken ihtiyacınızı görmüyor ise ve mantıklı olan Log sistemi yazmak ise yazının devamına gözatabilirsiniz.

Spesifik olarak bir dil seçmek istemedim ama konuyu temele bağlamak adına, Python programlama dilinde örnekler vereceğim. Siz hangi dili tercih ettiğiniz dil için temel yaklaşımları düşünebilirsiniz.

Yazının devamı için takipte kalın !

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35389.82
ETH 2425.31
USDT 1.00
SBD 4.01