[ TR ] Log Sistemi Yaklaşımı - Tracing & Profiling

in #logsistemi2 years ago (edited)

Önemli Açıklama !
Burada bahsedilecek olan çözüm(ler), yazılım geliştiriciler içindir. Kurumların internet erişimleri için veya anlatılandan başka bir sisteme uygun olmayabilir.

Başlayalım;

  • text dosyasına satır ekleyerek isteği karşılayabilirsiniz;
  • bir log sistemi inşaa edip isteği karşılayabilirsiniz;
  • bir log çözümü ( Zipkin, Grafana Tempo vb ) entegre ederek isteği karşılayabilirsiniz;

Text dosya ile işlem yapmaktan daha profesyonel yaklaşmak adına ikinci seçeneği yani bir log sistemi inşaa etmeyi aklınızdan geçirebilirsiniz.

Yeni log sistemi inşaa etmek ve koda entegrasynunun, sürdürülebilir olması için geçmeniz gereken yollar çok uzun. Amerikayı yeniden keşfetmemize gerek var mı ?

Önemli olan, bunların hepsini yapabilecek konumdaysanız şu iki önemli parametreye dikkat etmelisiniz;

  1. Zaman ( log sisteminin bitirilmesi beklenen zaman aralığı ) !
  2. Gerçek ihtiyaç.
  • Eğer geçici bir sistem bekleniyor ise, text dosyası işinizi görür ( kodunuzun çalıştığı sunucuda (veya docker container da ) çok fazla metin dosyası biriktirmek istemezsiniz, bende tavsiye etmiyorum ).
  • Kararsız durum geçerli ise, bir log çözümü entegre etmek daha hızlı aksiyon almanızı sağlayabilir.

Yazının devamı için takipte kalın !

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.14
JST 0.042
BTC 66284.21
ETH 3538.64
USDT 1.00
SBD 4.94