Ketika Menghendaki Maka Terjadilah.

in #live8 months ago

IMG20200112075034.jpg

Kehidupan manusia tiada pernah terlepas dari sang pencipta, manusia Allah ciptakan untuk menjadi Khalifah diatas permukaan bumi ini dengan tugas untuk menghambakan diri hanya kepada Allah semata, beriman dan bertaqwa terhadap apa yang telah Allah tetapkan.

Namun manusia sebagai makhluk yang Bahri tiada luput dari salah dan silap, sehingga terjerumus ke dalam dosa, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pintu taubat senantiasa olah buka bagi makhluk insan yang mau bertaubat, dan insaf akan dosa-dosanya.

Tiada yang sulit atau muskil bagi Allah untuk membalikkan sesuatu keadaan, hanya saja kita lalai akan teguran demi teguran, hari ini kita telah sama-sama menyaksikan betapa kita tiada berdaya, hanya dengan satu makhluk ciptaan Allah yang dikirimkan untuk Manusia sebagai teguran atas prilaku kehidupan kita yang sudah melampaui batas.

Sebagai insan yang beragama dan berkeyakinan kita wajib untuk menginstropeksi diri kita, sejauh mana kita telah melenceng dari jalan yang sebenarnya harus kita lalui, kita harus kembali pada jalan yang lurus, yang membawa kita kepada Allah SWT.

Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman yang menasehati dalam kebenaran.

Karieng, 5/4/2020
#@rahmads

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18101.79
ETH 554.25
SBD 1.16