Tulang-Filipino : "Ang Kalat sa Daan"


"Ang Kalat sa Daan"


Isang tula patungkol sa ating kapaligiran


images (12).jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Sa daan, napakaraming kalat
Mga papel, plastic, candy na balat
Likha ng mga taong iresponsable
Yung mga tapon ng tapon na lang sa kalye

Sila'y hindi dapat pamarisan
Bigyan ng leksiyon kung kinakailangan
Ito'y hindi dapat nakikita ng mga kabataan
Sana ang gobyerno ito ay aksyunan

Mahalin natin ang ating kapaligiran
Huwag natin itong sirain at pabayaan
Palagi natin itong linisin at pagandahin
Upang maging presko ulit ang simoy ng hangin


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

And this is @racheleecious or simply "Chel Lee"

Don't forget to Follow, Comment, Upvote and Resteem
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!