Tulang-Filipino : "Ibayong Pag-iingat"


"Ibayong Pag-iingat"


Isang tula patungkol sa pagiingat sa pagmamaneho


images (6).jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Kay daming motor sa ating lansangan
Lumulusot na lamang, kaliwa't kanan
Ang bibilis nagsasalimbayan
Iba pa'y tila nagkakarerahan

Araw araw halos motorsiklo ang nababalita
Sumalpok, sumemplang, drayber bumulagta
Ang tao kasi ay nakalimutan ang disiplina
Kaya tuloy ganyan ang sinasapit nila

Sa pagmomotor ikaw ay dapat maingat
Hindi basta basta sakay biglang sibat
Nakasuot dapat ng mga gamit pamprotekta
Upang ang buhay mo ay ligtas kahit saan magpunta

Batas trapiko muna ay alamin
Bago magpunta sa mga lugar na nanaisin
Mabuti ng may alam at sumusunod ng mabuti
Para sa huli'y hindi ka magsisi


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

And this is @racheleecious or simply "Chel Lee"

Don't forget to Follow, Comment, Upvote and Resteem
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!