Tula ng Pasasalamat - "Sir Terry Ajayi aka Surpassinggoogle"


"Sir Terry Ajayi aka Surpassinggoogle"


Isang tula ng pasasalamat para kay Sir Terry aka Surpassinggoogle


unnamed (2).jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Itong tulang ito ay para kay Sir Terry Ajayi
Pangalang "Surpassinggoogle" kung siya'y tawagin
Lahing Nigerian pero pusong Pinoy din
Kaya sakanya'y madaming nagmamahal dito sa atin

Siya ang nagbigay ng pagasa para ako'y makapasok
Dito sa mundo ng Steemit ako'y nakilahok
Maraming mga bagay akong natutunan
At patuloy pa din sa paglinang ng aking kaalaman

Dahil sa kanya ako'y unti-unting nagkapagasa
Sa mga likha ko, siya ay laging nakasuporta
Kaya naman ako'y laging inspirado
Sa mga likha kong tula na maka-Filipino

Ako ay hanga sa kanyang katangian
Na kahit siya na ay mataas, hindi pa din kami nalilimutan
Kaming maliliit at mga baguhan
Inaangat niya at pinapakilala sa sanlibutan

Sir Terry ako'y nagpapasalamat
Dahil sa iyong tulong na matapat
Kaya naman ika'y ginawan ko ng tula
Para sa kabaitan mo't ugaling kahanga-hanga


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

And this is @racheleecious or simply "Chel Lee"

Don't forget to Follow, Comment, Upvote and Resteem
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!