Утиліта синхронізації Unison

in linux •  21 days ago 

програма синхронізації Unison

Ця програма дозволяє створювати двонапрямну реплікацію набору файлів і каталогів, що зберігаються на різних комп’ютерах (або різних дисках на одному комп’ютері). Тобто, одночасні зміни в файлах і теках в двох копіях будуть синхронізовані та об’єднані, при цьому права доступу перевіряють і зберігаються.

Unison має багато особливостей, серед яких:

  • робота з розподіленими файловими системами
  • мультиплатформність
  • можливість працювати з оновленнями обох реплік структури розподілених каталогів.
  • робота між будь-якою парою комп’ютерів, підключених до Інтернету або через пряме посилання на сокет, чи через тунелювання, або через зашифроване ssh-з'єднання.
  • добре працює на повільних мережах.
  • стійкість до втрати з'єднання.
  • чітка і точна специфікація програми

програма синхронізації Unison

Unison має як графічний інтерфейс, створений на базі Gtk, так і консольну версію. Консольний варіант буде корисним при роботі на сервері та для створення скриптів і їхнього запуску за розкладом.

програма синхронізації Unison

Як зазначають автори, при створенні утиліти було використано алгоритм роботи rsync, коли при синхронізації між теками передаються тільки змінені файли або їхні частини.

При першому запуску користувачу пропонується в покроковому режимі створити профіль, в якому обираються теки та тип з’єднання. Профілів може бути декілька і надалі їх можна змінювати.

Після налаштування профілю Unison перевіряє наявність однакових файлів і подає список для синхронізації який ви можете сортувати за назвою, розміром чи часом створення. Далі ви запускаєте процес і займаєтесь іншими справами.


Детальніше про цю програму синхронізації читайте на сайті

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Source
Copying/Pasting full or partial texts without adding anything original is frowned upon by the community. Repeated copy/paste posts could be considered spam. Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

More information and tips on sharing content.

If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

Зайди в діскорд та зроби верифікацію що це твій вміст☝🏻
Тому що якщо це плагіат, вони тебе заканають😅😅😅

Posted using Partiko iOS

а як то зробити?

Ось їх офф діскорд, напиши їм туди: https://discord.gg/7FkETjJ

Posted using Partiko iOS

Дякую)

Вітання на стіміт😉

Posted using Partiko iOS

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://golos.io/soft/@prolinuxua/unison-programa-dlya-sinkhronizaciyi

Congratulations @prolinuxua! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply
You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!