Нотатник Notejot

in linux •  last month 

нотатник Notejot

Notejot - тупо простий аплет-нотатник для "липких" заміток.

Програма створена для графічного середовища дистрибутиву Elementary на базі бібліотек GTK3. В Notejot можна писати короткі нотатки такі, як список справ, нагадування, короткі описи тощо.

нотатник Notejot

За своїм призначенням програма подібна до офісних стікерів, які приліплюються на монітор.
нотатник Notejot

З налаштувань у Notejot лише зміна кольору вікна. Жодного форматування та зміни шрифту не передбачено. Проте передбачені "гарячі" клавіші для створення нового запису (Ctrl+N) та для виходу програми із закриттям всіх стікерів (Ctrl+Q).

Можливо встановити свою назву стікера. При закритті програми вміст і розташування нотаток зберігаються. Тому якщо ви створили в одному сеансі кілька нотаток, то при повторному запуску всі вони відкриються.

Щоб знищити непотрібний запис його потрібно видалити за допомогою кнопки з іконкою смітника.

Notejot

Програма не українізована.

Сайт програми:
https://github.com/lainsce/notejot/


http://prolinux.pp.ua

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @prolinuxua! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!