Dare. Change.steemCreated with Sketch.

in life •  2 years ago  (edited)

Co jakiś czas wracam do tej reklamy (sic!). Zdecydowanie jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem.
Skłania do refleksji, motywuje. Ponadto posiada dwie wisienki na torcie - genialną muzykę Antonio Vivaldiego i zjawiskową Kate Backinsale.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pierwszy raz widzę... ma głębie :)

A czego to jest w ogóle reklama?