Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hej, ale vlog, to nie jest przypadkiem video-blog?
tak tylko pytam ;)

Co racja to racja, był krótki filmik, najpierw się nie wyświetlał, dodałem jeszcze raz, okazało się ze się wyświetlał tylko u mnie, edytowałem 3 raz i film usunąłem :D Tytuł został.