SYARIAH ISLAM DALAM KEHIDUPAN

in #life3 years ago (edited)

Selamat siang sahabat steemians semua,semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam rasa semangat untuk mencapai kesuksesan.
image
Kenapa banyak yang alergi dengan syariah? Kenapa syariah seolah-olah selalu menjadi batu sandungan? Kenapa dalam banyak hal syariah selalu menjadi kambing hitam bagi kemajuan?

Untuk apa kemajuan bila anak-anak tidak lagi mengenal tuhan. Untuk apa jalan dan bangunan bertingkat bila manusia jauh dari kemanusiaan. Untuk apa kekayaan bila harus melangkahi Tuhan?
Pacaran.
Pelacuran.
Narkoba.
Perampokan.
Perjudian.
Apakah itu kemajuan?

Syariah bukanlah keterbelakangan. Syariah bukanlah batu sandungan.
Tak perlu alasan untuk menjalankan syariah. Karena itu amanat Tuhan.

Note: pelaksanaan syariah di Aceh baru seujung kuku. Masih prematur.
Sekian dari saya untuk hari ini,semoga sahabat semua menyukainya.

Salam @ridhakutuby

Sort:  

Neuteulong cukeh loen sigoe syedara

Okke rakan..👍👍

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.04
JST 0.026
BTC 18947.31
ETH 593.10
SBD 1.31