Rzeka Suwalszczyzny Czarna Hańcza | River of the Suwalki region of Czarna Hańcza

in life •  last year 

Rzeka Czarna Hańcza ma swoje źródło na suwalszczyźnie. Płynie przez Polskę i kończy swój bieg na Białorusi gdzie wchodzi do rzeki Niemen.Czarna Hańcza ma 142 kilometry długości, z czego 15 kilometrów znajduje się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.


The Czarna Hańcza river has its source in the Suwałki region. It flows through Poland and ends its course in Belarus, where it enters the Neman River. Czarna Hańcza is 142 kilometers long, of which 15 kilometers is located in the Wigry National Park.
20180318_132303.jpg
20180318_132353.jpg20180318_132308.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

so beautiful thats call the true nature 1000 kilometers away from cities and human hands thanks for sharing please follow me