Zapowiedź nowego projektu / Announcement of a new project

in life •  last year  (edited)

Zaglądamy na backstage, czyli fragmenty materiału promocyjnego

Moi kochani! Nie pisałam ostatnio dość długo, gdyż byłam we Włoszech z siostrą - Polą.
Co roku jeździmy wspólnie na narty. Lubię te nasze wspólne wyjazdy, gdyż na co dzień rzadko się widzimy - ja mieszkam w Krakowie, siostra na Śląsku. Cudowne widoki alpejskich gór nie tylko podziwiałyśmy, wykorzystałyśmy go także jako tło do promocji mojego najnowszego projektu - choć bardziej produktu.

W najbliższym czasie zaprezentuję Wam efekt naszych działań,chcę też przygotować artykuł opisujący cały projekt. Nie mogłam się powstrzymać, dlatego pokazuję Wam małą zajawkę.

modelka : wspaniała siostra @crazygirl

c.jpg

Pola w swoim żywiole :)

b.jpg

Modelka wśród narciarzy.

3.jpg

A takie miałyśmy widoczki.

2.jpg

Zdjęcia są wykadrowane. W następnym materiale dowiecie się, dlaczego modelka wyciąga na zdjęciach tak wysoko ręce i po co sięga :)

aa.jpg

We look at the backstage, or fragments of promotional material

My beloved! I have not written for quite a long time because I was in Italy with my sister - Pola. We go skiing together every year. I like our joint trips because we rarely see each day - I live in Krakow, my sister in Silesia. Wonderful views of the alpine mountains not only we admired, we also used it as a background to the promotion of my latest project - although more product.

In the near future I will present you the effect of our activities, I also want to prepare an article describing the whole project. I could not resist, that's why I'm showing you a little sneak peek.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super <3