Sun

in life •  last year 

d5fb5cc2-c6d5-4ed2-94d6-0460a70c6250.jpeg


Już dawno nie podałam się promieniom słońca tak jak wczoraj. Tak bardzo mi tego brakowało i nie wyobrażam sobie gdyby cie słońce nie było


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!