Sana dün bir tepeden baktım ey Aziz İstanbul..

in #life3 years ago

image

Burası benim minnoş evimin balkonu.Neden mi çok seviyorum burayı, çünkü huzur buluyorum keyif alıyorum dinleniyorum içiyorum düşünüyorum kararlar alıyorum .Kisacasi ben bu 5 metrekarelik yerde çok şey yaşıyorum.Dışarının kargaşasında boğulmak yerine balkonum da sırt üstü yüzüyorum ...Mutlu olduğunuz heryer cennetinizdir...Iyi geceler

Sort:  

I periodically make up my blog posts with TOP quotes. I really want to add this.

@pakoglan you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54433.62
ETH 4124.52
BNB 591.37
SBD 7.03