Can Artificial Intelligence Be Creative? / Yapay Zeka Yaratıcılık Gerektiren İşler Yapabilir Mi?

in #life5 years ago (edited)

In recent years, I have been closely involved with artificial intelligence to use it for marketing purposes. This effort fueled my interest in science fiction and I began writing sci-fi stories and novels. In July 2016, I wrote a novel named Ogox, which is about the struggle of androids to have equal rights with humans. Since I have creative writing experience, I give special attention to the creative dimension of the artificial intelligence while following the developments in the field. In this article I would like to discuss what artificial intelligence can achieve in areas requiring creativity.

I think it will be appropriate to start with advertising sector applications which is one of the first areas that come to mind when it comes to creativity. The first example is http://inspirobot.me/ which produces inspirational posters from quotes. As you will experience when you try, you do not recommend the application neither picture nor the words. It's doing all the work on its own. Here are some examples of the posters I produce using this artificial intelligence application.

Ekran Alıntısı3.PNG

You can generate your own inspirational posters in a second by entering http://inspirobot.me/ website. During this production, you may experience strange results because the algorithm does not implement any logical, ethical control over the results. This is my favorite poster.

inspribot.PNG

My second example is from a system that was built to be used in the advertising industry again. I think someone aimed to save the advertising industry from the fees that were given to celebrities to use their names and images. As you can see in the video below, the application uses the pictures of celebrities to produce new virtual celebrity pictures. When you see the results you might think you're dealing with pictures of celebrities that you don't know yet.

The next example is an application that mimics the new-age authors who earn easy money by scattering spiritual pearls. It is a pleasant work emphasizing the meaninglessness of stereotypes that appear to be meaningful. I suggest you try. http://sebpearce.com/bullshit When you press the "REIONIZE ELECTRONS" button at the top, "inspring" new-age texts are produced for you.

One of the most important areas where creativity finds reflection is music. Deepbach's artificial intelligence application learned from Bach compositions and made a new Bach composition. I am not good at music, so I don't know if it looks like Bach music, but I sounds fine.

Deep dream developed by Google generate pictures mimicing the styles of various painters. I got the cover photo of the post from the same application.

Microsoft announced in January 2018 that it had developed an artificial intelligence program capable of drawing text-based recipes. Here is an example of the pictures drawn by the program.

Studies carried out around the world are aiming to use artificial intelligence in creative work. Are these practices an example of creativity? I'm not sure.

In the studies I have included above, various artificial intelligence algorithms are used together, but we owe the creation of such artifacts to a new method of artificial intelligence invented in the year 2014. Generative adversarial networks (GAN) is a class of artificial intelligence algorithms implemented by two neural network systems competing against each other within the framework of a zero-sum game. This technique, presented by Ian Goodfellow and his friends, allows the creation of images with many realistic features. The system is working on an artificial neural network to produce candidate pictures and the other to assess produced images. This allows a style to be adapted to a picture, which can be seen in the picture below.

Is true creativity to reveal an original style, or is it to use that style in a new context? Creating a style is more valuable I think.

The other posts I shared about AI is listed below.

What Is Artificial Intelligence?
Can Artificial Intelligence Take Over The World?
Will Artificial Intelligence Unite The Nations?

Thanks for reading.

page break.PNG

Yapay Zeka Yaratıcılık Gerektiren İşler Yapabilir Mi?

Son yıllarda pazarlama amaçlarına yönelik olarak kullanmak üzere yapay zeka ile yakından ilgilendim. Bu uğraş bilimkurguya olan ilgimi körükledi ve bilimkurgu öykü ve romanları yazmaya başladım. 2016 yılının Temmuz ayında androidlerin insanlarla eşit haklara sahip olma mücadelesini konu alan Ogox romanım yayınlandı. Yaratıcı yazarlık deneyimim de olduğu için yapay zeka alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederken konunun yaratıcılık boyutuna özel bir önem veriyorum. Bu yazıda yapay zekanın yaratıcılık gerektiren alanlarda neler yapabildiğini ele alacağım.

Yaratıcılık denince ilk akla gelen alanlardan olan reklam sektörü uygulamaları ile başlamak sanırım uygun olacak. İlk örnek ilhan verici posterler üreten http://inspirobot.me/ Denediğinizde göreceğiniz gibi uygulamaya ne resim ne de özlü söz öneriyorsunuz. Tüm işi kendi başına yapıyor. Bu yapay zeka uygulamasını kullanarak ürettiğim posterlerden örnekler postun üst kısmında yer alıyor.

Siz de http://inspirobot.me/ sitesine girerek kendi ilham verici posterlerini 1 saniye içinde üretebilirsiniz. Bu üretim sırasında algoritma sonuçlar üzerinde herhangi bir mantıksal, etik kontrol uygulamadığı için garip sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

İkinci örneğim yine reklam sektöründe kullanılmak üzere üretilmiş bir sistemden. Birileri reklam sektörünü ünlülere isimlerini ve görüntülerini kullanmak üzere verilen ücretlerden kurtarmak istemiş galiba. Aşağıdaki videoda da göreceğiniz üzere uygulama ünlülerin resimlerinden yararlanarak yeni sanal ünlü resimleri üretiyor. Üretilen resimler gayet gerçekçi, eğer algoritma tarafından üretildiğini bilmiyorsanız tanımadığınız gerek ünlülerin resimleri ile karşı karşıya kaldığınızı düşünebilirsiniz.

Sıradaki örnek spritüel inciler saçarak güzel paralar kazanan new-age yazarları taklit eden bir uygulama. Anlamlıymış gibi görünen klişe ifadelerin anlamsızlığı vurgulayan hoş bir çalışma olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. http://sebpearce.com/bullshit/. En üstteki "REIONIZE ELECTRONS" butonuna bastığınızda sizin için "ilham verici" new-age metinler üretiyor.

Yaratıcılığın yansıma bulduğu en önemli alanlardan biri müzik. Deepbach isimli yapay zeka uygulaması bach bestelerini dinleyip kendince yeni bir Bach bestesi yapmış. Müzikten anlamam, dolayısıyla Bach müziğine benzeyip benzemediğini bilemiyorum, ama fena olmamış bence.

Google tarafından geliştirilen Deep Dream isimli yapay zeka çeşitli ressamların üsluplarını taklit ederek resimler yapıyor. Kapak fotoğrafı olarak kullandığım resmi bu uygulamadan aldım.

Microsoft geçtiğimiz Ocak ayında metin bazlı tariflerden çizim yapabilen bir yapay zekalı bir program geliştirdiğini açıkladı.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmalarla yapay zekanın yaratıcı işlerde kullanımına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu uygulamalar birer yaratıcılık örneği mi? Emin değilim, yorumu size bırakıyorum.

Yukarıda örneklerine yer verdiğim çalışmalarda çeşitli yapay zeka algoritmaları kullanılmakta birlikte, bu türden eserlerin yaratılabilmesini özünde 2014 yılında bulunan yeni bir yapay zeka yöntemine borçluyuz. Generative adversarial networks (GAN) bir sıfır toplamlı oyun çerçevesinde birbiriyle yarışan iki sinir ağı sistemi tarafından uygulanan, bir yapay zeka algoritmaları sınıfı. Ian Goodfellow ve arkadaşları tarafından ortaya konan bu teknik, birçok gerçekçi özelliğe sahip resimler yaratılmasına olanak sağlıyor. Sistem bir yapay sinir ağının aday resimleri üretmesi ve diğerinin üretilen resimleri değerlendirmesi üzerine çalışıyor.

Gerçek yaratıcılık ortaya özgün bir stil çıkarmak mıdır, yoksa o stili yeni bir bağlamda kullanmak mıdır? Bana olmayan bir stili yaratmak daha değerli geliyor.

Yapay zeka hakkındaki diğer yazılarıma aşağıda linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Nedir?
Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirecek Mi?
Yapay Zeka Ulusları Birleştirebilir Mi?

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sort:  

Well done, great work!
I liked it .. nice from you
Thanks for sharing..

nice post, i like it

Well put. As an artist it was interesting to read. Started following you too

I think the term "creative" has been muddied here.

There is no doubt an artificial intelligence could "create" something. Some picture, some series of musical notes, ect. That would be no greater challenge for it than forming a sentence. It need simply boil the language of the medium down to zeros and ones, analyze what has had appeal and what has not, add in some "golden ratio" of whatever the medium in question is. But that in and of itself is not "creative" as most people view it.

Creative, in the arts for example, is something more profound. Something that produces emotion, produces a visceral reaction.
In order to be able to do that, on purpose, the A.I. would need to be capable of having a visceral reaction, feel an emotion. Comedy is a good example to use...the A.I. would have to find something the it finds funny in order to truly understand, beyond the simple timing and structure of a joke, how to produce a genuine laugh in others.

I won't call this impossible, I will merely say "I'll believe it when I see it."

I'm also not sure, but I think they will be creative and funny after a while

Well, we wont survive!
If they become sexier thsn us!!

I've heard once a ai robot answered to the question "are you aware of your own existance?" With "how do you define yours?!!"

They don't understand anything, they can give reasonable answers without real understanding. They are functional.

The transition from algorithmic answers to Understanding, can be like a jump in genes.
If you believe the terms: machine learning, deep learning and ai

or you think they will always stay passive machines waiting for orders in codes written by us?

Define what you mean by "creative" in your question, and I'll be able to give you an easy "yes" or "no" answer. The problem is in defining that word.

That's the point. It is hard to define. So I didn't try

Then I wonder, why ask a question about something, if there's no definition for it?
"Can Artificial Intelligence be...... something.....?"
If you don't define your question, your answer has little meaning.

Is true creativity to reveal an original style, or is it to use that style in a new context? Creating a style is more valuable I think.
Fascinating subject. I agree with what you are saying about style, I think these examples of AI are taking pre-existing things to arrange them in a new way. But I've also heard that even humans do that as well, that every artist is inspired by others in some capacity, that there are few basic stories to be told and every writer pull from them. So, maybe the AI is closer than we think to us. I rather prefer to think that we the humans are irreplaceable.

Human artists are also influenced by the ancertors, as you mentioned, artists learn the craft by mimicing other artists. Sad but true

I prefer to think that we human beings are more capable when creating "art" and showing through them feelings that are interpreted by people who can observe and appreciate it. I do not mean that I do not agree with this artificial intelligence, I just want to limit that we are totally unreachable. Great post, it gives a lot to talk about. YOU HAVE MY UPVOTE, SALUTE!

it is very interesting analysis about th AI applications in arts. it is an polemic area. i think that the creation of an virtual entity capable of create an image, a music composition or any manidestation of art, can considered an entity with particular charateristics and else an individual, so i hope that this artificial identities can be cosidered as personalities very well identified.

I agree with you. I think that the most important political issue of the future will be the rights of AI agents

If you haven't looked into it, I can imagine that you would enjoy the game "NieR: Automata". Seems to be right up your alley.

Artificial intelligence is a topic that I find exciting for a most part and I really want to see how far this topic can possibly go.Being able to do critical thinking and using creativity is something most people could ever imagine an AI to be capable off.

Woah. I really appreciate you bringing up this topic.

I had a"mind-blown" moment in reading this and am loving all of the philosophical discussions that are coming up surrounding technology and AI.

Will AI one day be an extension of us like children are an extension of their parents? Will they behave like we do? Learning from our example?

Will AI take over all of the things we do such as art, play, work, sex, and everything else on the spectrum?

If they are doing all the things we do... Will we still do them? Will we all be members of the same society or will they work for us even though they have sentience?

Just thoughts... hmmm

There will be a robot uprising I suppose as depicted in movies

Art is ultimately binded with Free-Will. Therefore, I assume it is not possible.

Here's the way I understand whether or not artificial intelligence can be creative. As you know, a computer defeated Gary Kasparov, the world's best human chess player. Also, a computer defeated the best Go player.

The common wisdom is that defeating a human at chess just required a computer with enough cycles to try every possible chess move, given the board position at that time. The solution - using enough brute force CPU cycles - is not considered creative because there are a finite number of chess moves, given a position.

Go is another matter. Go requires learning and what one might call "intuition" if it were attributed to a human. In the case of Go, the Google Deep Mind team used neural network programming, not to do a brute force solution, but to program the computer to come up with a better strategy, basically learning as the game progressed. Go is one of the world's mot complicated games and requires adaptability.

One could easily posit this as intelligence, something we attribute uniquely to human beings. However, if we execute the Turing test we could not differentiate between the human and the computer's reasoning powers. In that sense, yes, the program is indeed showing intelligence, not artificial, but the real kind.

I think the most important aspect is the processing power.(with enough memory) What makes us unique in terms intelligence is our immence processing power.

Excelente Post Hermano @muratkbesiroglu gracias por compartirlo te apoyo, Saludos Desde VENEZUELA!

Hello muratkbesiroglu!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

Very good article and links. Thanks for sharing @muratkbesiroglu

Benda tesekur ederim.

Create a great day,
@kozan

I must admit, sitting here... in time they (A.I agents) will end up having more living rights than humans at this rate.. thus enter the Transhuman age .... I do not fancy becoming a chip head. All honesty, it seems being Human is a thing of the past. . . Take care people.

Deep dream ile çalışmıştım hatta bir kaç hobi proje geliştirmiştim ama inspirobot'u bilmiyordum.

Yeterince biyoloji ve tarih okuyunca yapay zekanın bizim yaptığımız her işi yapmaması için bir sebep olmadığını anlıyorsunuz. Bireysel zevkimize uymayabilir sonuçlar ama bir noktadan sonra bunun da önemi kalmayacak gibi.

Muy interesante tu trabajo sobre la AI, creo que uno de los campos donde la AI puede ser mas creativa es precisamente en el arte, ya que su utilización por ejemplo para el procesamiento de una imagen propia (fotografía o pintura) generaría modelos y posibilidades prácticamente infinitos.
Y no por ello deja de ser arte, porque la génesis de esa creación seria una obra propia, y la AI vendría a ser una herramienta o colaborador.

Of course you can, if you do the correct programming and the elements you can achieve, the issue is that you should not give decision power, this is the dilemma, fortunately there are a few years left for this to be a true and not experimental or commercial reality

Good post..!! Around the world they aim to use artificial intelligence in creative work and it is very important for our own help, since they are an application of easy access for users which allows them continuous learning. ;)

Guzel bi konuya deginmissiniz kutlarim yaraticilik ve ozgunluk konusunda haklisinizda yapay zeka hayatimizda cok onemli bir yere sahip olabilir fakat bunun kontrolunu elimizde tutmak ve gerekli mudahaleleri guvenligini zamaninda yapmak zorundayiz .. aksi taktirde bi bakmissiniz o program baskasinin elinde farkli boyutlarda almis basini yurumus halde karsimiza cikmaktadir . En basindan insanimizin toplumun bilinclenmesi sart ve bunun icin de farkli yayin organlariyla bu bilinci yaymaliyiz diye dusunuyorum .

This post has received votes totaling more than $50.00 from the following pay for vote services:

postpromoter upvote in the amount of $93.59 STU, $117.16 USD.
minnowbooster upvote in the amount of $93.28 STU, $116.78 USD.
smartsteem upvote in the amount of $88.48 STU, $110.77 USD.
appreciator upvote in the amount of $79.62 STU, $99.67 USD.
buildawhale upvote in the amount of $56.53 STU, $70.77 USD.
rocky1 upvote in the amount of $45.83 STU, $57.38 USD.
boomerang upvote in the amount of $31.83 STU, $39.85 USD.
upme upvote in the amount of $24.70 STU, $30.92 USD.
upmewhale upvote in the amount of $18.83 STU, $23.57 USD.

For a total calculated value of $533 STU, $667 USD before curation, with a calculated curation of $133 USD.

This information is being presented in the interest of transparency on our platform and is by no means a judgement as to the quality of this post.

It all depends on what you define as creative, and there are two ways of thinking, that being creative is a characteristic intrinsic of life matter this being the least interesting path since it means that how much we wanted to a computer will be bound by the rules imposed by our programming thus never being truly creative but forcefully creative.

The other variant is the more fun one since the act of being creative is observed by creating pieces of literature, music or science; giving a robot the instruction on following patterns to create these kinds of authorship means the robot has the capacity to be creative and thus all the ramification that you just exposed in your article.

Thank you for posting this, it was thought-provoking for me.

Its obvious AI will do things better than humans

Personally, I think that artificial intelligence can do a good job in these areas, but they can never understand the versatility of a human being that usually reflects a variety of feelings through their work, as is the case of artists..

Congratulations @muratkbesiroglu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your Board of Honor.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

I believe human being are most creative when it comes to art

Hi, thank you for contributing to Steemit!

I upvoted and followed you; follow back and we can help each other succeed :)

True art is the reflection of the divine as expressed through the medium of the artist's choosing. Can a computer do that? Hardly. The best a computer can do is rearrange parameters that have been put into its database.

humanity.jpg

Wow I really enjoyed your post.

What happens when AI starts making steem posts? steem won't need us writing anymore

Ellerine sağlık üstad :)

Honestly, I feel that although AI can be dangerous, it scares me even more that us humans, a very dangerous and volatile species, have the power to destroy what is currently our only home with weapons that can kill millions. It is absolutely terrifying that there is currently over 10,000 nuclear weapons, and only a fraction of that could cause an insane amount of damage and cause a worldwide nuclear winter and famine, along with destroy crops and ruin the atmosphere, all of which would lead to global destruction, destabilization, and billions of deaths.

I would say yes. What is creativity other than your mind brute forcing various options and "choosing" ones that seem novel. Is creativity anything other than creating unique ideas? If an ai has so much processing power that it could replicate every potential iteration of an idea, wouldn't some of those be creative?

Posted using Partiko Android

This artificial intelligence seems to be smarter than humans! How come they can do such nice jobs :D. It's really appreciating.

interesting explanation

Good job excellent friend information thank you for sharing support me with a vote

El arte desde diferentes posiciones... Excelente post.

Fascinating article and certainly something to think about... after all what is creativity? We have an amazing computer in the form of our brain, mind and soul... which does what? Loved it - thanks for posting.

in other words we are all fucked when someone makes a Steemit post writing AI?

Excelente trabajo, la verdad es que me recordaste a una novela Philip.k Dick sueñan los androides con ovejas eléctricas y el escritor plantea la siguiente pregunta ¿ Que es lo que nos hace humanos? la respuesta no es fácil, pero las maquinas pueden crear arte, la verdad no lo se, pero con tu post, me aclaraste que si pueden.

Excelente trabajo, la verdad es que me recordaste a una novela Philip.k Dick sueñan los androides con ovejas eléctricas y el escritor plantea la siguiente pregunta ¿ Que es lo que nos hace humanos? la respuesta no es fácil, pero las maquinas pueden crear arte, la verdad no lo se, pero con tu post, me aclaraste que si pueden.

Oh boi! How I love this topic! Now seriously, why we should consider that the machines are not "creative"?

If you think coldly we are "organic machines", and thats because the universe work with schemes and this schemes are the same schemes that we use in our machines so... his creativity could be a extension of ours.

Excuse my poor domain in this language, Im still in practice.

But good work! seriously, I love this kind of discussion!

I agree with you.

No problem with your language, I'im still in practice too 😃

Join Coinbase and get $10 (€8) of free Bitcoin when you first buy or sell $100 (€86) of digital currency.
https://www.coinbase.com/join

Hi, thank you for contributing to Steemit! I upvoted and followed you; follow back and we can help each other succeed :)

Hi, thank you for contributing to Steemit! I upvoted and followed you; follow back and we can help each other succeed :)

@muratkbesiroglu Hi, great post! You have made so many developed points here. I’m wondering if you have heard of the AI generated Harry Potter sequel prediction? It’s called “Harry Potter and the Portrait of what Looked Like a Large Pile of Ash”. It’s only a few pages, but it’s pretty realistic. I think at the end of the day, it’s important to remember that AI is simply a product of the human mind, therefore it most likely will not veer away from our realm of understanding. It is a model based on our own products. That being said, I think AI creativity is most certainly possible. Whether or not it is truly authentic, well that’s a topic up for debate. I studied neuroscience, and while in school I put a lot of emphasis on studying creativity. There is very little quantitative research on it, because, well not very many scientists know how to measure it or how to define it with justice. These are the types of posts I like to see here! :)

I haven't heard of Harry Potter sequel prediction program. AI can mimic best sellers written by well known recipes I suppose.

You got a 10.52% upvote from @upme thanks to @muratkbesiroglu! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

I think this post very helpful

You got a 23.88% upvote from @upmewhale courtesy of @muratkbesiroglu!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

the AI potential is limitless, yours are only examples of this.

I think, in the future AI will be creative, for now it only modifies in a very incomparable way the data a human already create. But, as AI will evolve it will learn how to create something new as we (humans) do in our own learning process in life.

We would learn new ways of creativity from AI. Go players learned some new strategies from Alphago.

Given "all" the art ever created and analyzing it, would produce something so creative it might be hard to believe a "machine" created it. In my opinion.

Lots of youtube videos were analyzised by AI. The output was a cat 😃 It would be interesting to see the art output.

nowadays ,artificial intelligence developed day by day, i also learn python language to use artificial intelligence

I am a fan of Python, I don't like R

Gran información sobre la inteligencia artificial, exitos amigo .

Wow!.. @muratkbesiroglu I like this photo!.. I will resteem your post!.. Am a newbie on steemit please check out my post here: https://steemit.com/steemworld/@ikemsamuel/12-proper-manners-you-should-teach-your-child

This post has received a 45.24 % upvote from @boomerang.

Yazı için teşekkürler. Felsefi yönden baktığımızda bence evet yaratıcılık gerektiren işler yapabilir ama sanırım bunu sadece yapay zekalar anlar. Geçenlerde şişirilen yapay zekaları kendi arasında konuşması ardından projenin durdurulması olayı gibi. Şunun gibi: yaratıcı bir yağlı boyayı sanırım sadece insanlar değerlendirebilir. Bir hayvanla insan aynı tepkiyi veremeyebilir. Bunlar benim aciz görüşlerimi. Herhangi bir diktesi, didaktiliği yoktur. :)

Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkürler 👏👏

I believe AI can be creative though, may create great art buy what it learns, I don't believe it can obtain the emotional aspect of art, only the skill of it.

Such an interesting article! I've never thought about it this way, upvote for the throrough work on artificial intelligence!

You got a 21.42% upvote from @postpromoter courtesy of @muratkbesiroglu!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Hello
@muratkbesiroglu greetings! Excellent topic to discuss. I believe that Artificial Intelligence is the greatest technological challenge in history. However, we must not forget that it exists thanks to man and his creativity. So clear that can be creative, who creates artficial intelligence trapasa their feelings through programming.

Indeed. Computation power has gone up exponentially and best robots can't be creative. Enthusiasts of art intelligence are getting high in the sky with a balloon filled with nilium.

Its actually true that the and world is advancing for the better and logic has got to new look good work there

I would really love to read your novel's CU's from this post am seeing there is more i need to know please if its on sales I would really love to know

They are published in Turkish. I plan to translate one of them to English.

Artificial intelligence will only do those jobs which they will be programmed for they can not create anything of their own It is the humans who will develop them not other way round

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.67
ETH 1712.46
USDT 1.00
SBD 2.71