God counts the tears of women - a teaching tale

in life •  9 months ago

"Mama, why are you crying?" The little boy asks her mother.
"Because I'm a woman" she replies.
"I do not understand!" says the little boy
"And you will never understand it ... " she replied, hugging her child.

Later, the boy asked his daddy: "Papa, why Mom weeps apparently for no reason?"
"Every woman weeps without reason." That was all that the dad replied.
The boy was already an adult man and he was still looking for answers why women occasionally cry sometimes.

Klimt-Crying-Woman.jpg
Gustav Klimt: Crying woman. Source: http://www.cuded.com

He once asked God:
"Tell me why women cry so easily?"

God replied thoughtfully:
"When I created a woman I created something special. I made her so strong that she could bear the burdens of the world, yet so she was gentle enough to give consolation.

I have given her an inner strength that will allow her to go further, when everybody else has to give up on sickness and sorrow, provides her family with no complaints. I gave her so deep feelings with which she loves her children always and everywhere, even if the child hurt her deeply.

I have given her such a power to love and tolerate her husband with all her faults.

I gave her such wisdom to know: a good husband would never hurt her wife, but sometimes he tries to prove her feelings, determination and insistence whether she is firmly stand by her husband.

Finally, I gave her tears to cry.
The tears are only her own and she can use them as much as she needs."

Sad-girl-crying.jpg
http://www.cuded.com

You see: The beauty of a woman, therefore, does not depend on her dress that she is wearing, does not depend on her shape or hair. The beauty of a woman is in her eyes because they are the gate of heart where Love is dwelling.

This story is from a spiritual mailing list, the original text is in Hungarian, which I've translated in English.


Áldás!♥♥♥Blessings!♥♥♥Namaste!♥♥♥Aloha!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  Trending

Köszönöm szépen.

I will pass this on to my wife, who will also appreciate it.

And I will call my Mother and tell her I love her (again).

·

Here it is in Hungarian:


Isten számolja a nők könnyeit

Mama miért sírsz? - kérdezi a kisfiú az édesanyját:
Mert én nő vagyok - válaszolta az asszony.
Ezt nem értem! - mondja a kisfiú
És ezt soha nem is fogod megérteni ...-válaszolta gyermekét átölelve az
anya.
Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is Papa, miért sír a mama
látszólag minden ok nélkül?
Minden nő ok nélkül sír. - Ez volt minden amit az apa válaszolt.
A fiúcska felnőtt férfi lett, és még mindig kereste a választ, vajon miért
sírnak időközönként a nők.

Egyszer megkérdezte Istent:
Mondd Atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen?

Az Atya elgondolkozva válaszolt:
Amikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam.
Oly erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly
gyengéddé, hogy vigasztalást is tudjon adni.
Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor is tovább menjen,
amikor már mindenki más feladja, hogy a betegségek és a bánat idején is
ellássa családját panaszkodás nélkül.
Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és minden
körülmények között szereti, még akkor is, ha a gyermek őt mélyen
megbántotta.
Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét minden hibájával együtt szereti és
elviseli, és azért alkottam a férfi oldalbordájából, hogy vigyázzon férje
szívére.
Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja egy jó férj soha nem sérti meg a
feleségét, mégis néha próbára tesz a nő érzéseit, határozottságát és
kitartását, hogy szikla szilárdan férje mellett áll-e?
És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy sírhasson.
A könnyek kizárólag csak az övéi, és annyit használ belőlük, amennyire csak
szüksége van.
Látod: Egy nő szépsége tehát nem a ruhájától függ amit éppen visel, vagy az
alakjától amilyen az ő formássága, de még nem is attól ahogyan a haját
viseli.Egy nő szépségét a szemeiben ismered fel,mert ez a szive kapuja, ahol
a szeretet lakozik.

·
·
·
·
·

Thanks for sharing! The artwork is stunning as well.

@kalemandra
From the ribs of Adam? So, the woman was in Adam in the beginning?
So, did Eve sin by determination? Or by a moment of weakness?
Adam was not deceived. He made a choice. Not a good one. Ha
So, it follows that Adam brought to all of us the curse. Not Eve.
The woman has cried for her man ever since.
If he was the head. Or the first. Who wouldn't cry. lol

Francis

·

Oh, yes :) This is the only point in this writing I cannot agree, but I wanted to translated it exactly. I decided to get this stupid thing out of it. By the way, this writing is from a religious (Judeo-Christian) man :)
Eve did not sin, when she tasted the apple of knowledge. Yet she had been punished and subordinated.

Such a great post. Speechless!