Sort:  

Li enpòtan anpil pou nou devlope fòs nou.