Sort:  

Se pi gwo efò nou kapab fè lè nou kite yon ane pou nou antre nan yon lòt.

Mèsi anpil anpil....